Program

Lägerstart och incheckning 13.00 10/8
Lägerslut 14.00 13/8

Ett ungefärligt dagsschema:

08.00 Frivillig morgonbön
08.30 Frukost
10.30 Morgonmöte + Bibelfördjupning
12.30 Lunch
Fritid
14.30 Workshop
Fritid
17.30 Middag
19.00 Kvällsgudstjänst
21.00 Kvällskafé
22.30 Underhållning