Ledarinformation

Hej och tack för att du ställer upp som ledare på Livskraft Polar!

På länken nedan ska de som har en huvudledaruppgift anmäla sig, dvs. seminarieledare, talare, medverkande i gudstjänster och lovsångare.
Smågruppsledare och de som har enstaka praktiska uppgifter anmäler sig på huvudsidan…

… och här kommer anmälningslänken!