Kontakt

Hör gärna av dig till oss med dina frågor!

Salt-koordinatorer EFS Mittsverige:
Simon Ström – Administrativt ansvar
simon.strom@efs.nu
073-856 94 26

Gustav Hafström – Ungdomspräst, teologiskt ansvar
gustav.hafstrom@efs.nu
070-144 13 19