Anmälan

Nu är anmälan tyvärr stängd.
Vill du komma och fira nyår på Sundgården med oss? Kvällen början kl 18:00 och kostar 150 kr. Hör av dig till Frida Råkeberg, frida@efsvast.se

 

Ekonomisk hjälp?
Om du är med i en kyrka eller en EFS-/Salt-förening kan du fråga ordföranden, ungdomsledaren eller någon annan ansvarig om det finns bidrag att söka för att åka på läger. Många satsar mer än gärna på er ungdomar.

Alla tillhör geografiskt sett en församling inom Svenska Kyrkan. Fråga dina föräldrar vilken församling du tillhör och kolla där om de har möjlighet att ge dig ett lägerbidrag. 

Om du inte kan få bidrag av ovanstående kan du kontakta det Salt-distrikt du finns med i. 

Västsverige: Frida Råkeberg (frida@efsvast.se)
Sydsverige: Joelle Cristea (joelle.cristea@efssyd.org)
Sydöstsverige: Elin Redin (elin.redin@efs.nu)

Även Salt riks har en lägerfond som sista utväg. 50 % av lägeravgiften är det som är troligast att du kan få som bidrag. www.salt.efs.nu