Anmälan

Nu är anmälan stängd!

Klicka HÄR för att komma till ledaranmälan!

 

Ekonomisk hjälp?
Om du är med i en kyrka eller en EFS-/Salt-förening kan du fråga ordföranden, ungdomsledaren eller någon annan ansvarig om det finns bidrag att söka för att åka på läger. Många satsar mer än gärna på er ungdomar.

Alla tillhör geografiskt sett en församling inom Svenska Kyrkan. Fråga dina föräldrar vilken församling du tillhör och kolla där om de har möjlighet att ge dig ett lägerbidrag.

Om du inte kan få bidrag av ovanstående kan du kontakta det Salt-distrikt du finns med i. 

Västsverige: Frida Råkeberg (frida@efsvast.se)
Sydsverige: Charlotta Nordström (charlotta.nordstrom@efssyd.org)
Sydöstsverige: Elin Redin (elin.redin@efs.nu)

Även Salt riks har en lägerfond som sista utväg. 50 % av lägeravgiften är det som är troligast att du kan få som bidrag. www.salt.efs.nu