Anmälan

Anmälan till lägret öppnar i oktober.

I anmälan ska du välja vilka seminarier du vill gå på under lägret, så läs gärna om dem innan på den sidan.

Kostnad för lägret är 1050 kr. Den 1 dec höjs priset med 100 kr och anmälan stänger den 10 dec!

Ekonomisk hjälp?
Om du är med i en kyrka eller en EFS-/Salt-förening kan du fråga ordföranden, ungdomsledaren eller någon annan ansvarig om det finns bidrag att söka för att åka på läger. Många satsar mer än gärna på er ungdomar.

Alla tillhör geografiskt sett en församling inom Svenska Kyrkan. Fråga dina föräldrar vilken församling du tillhör och kolla där om de har möjlighet att ge dig ett lägerbidrag.

Om du inte kan få bidrag av ovanstående kan du kontakta det Salt-distrikt du finns med i. 

Sydsverige:  Frida Ewers (frida.ewers@efssyd.org)
Sydöstsverige: Elin Redin (elin.redin@efs.nu)
Västsverige: Frida Råkeberg (frida@efsvast.se)
Mittsverige: Amanda Vadian (amanda.vadian@efsmittsverige.org)

Även Salt riks har en lägerfond som sista utväg. 50 % av lägeravgiften är det som är troligast att du kan få som bidrag. www.salt.efs.nu