18 +

På eftermiddagarna finns ett bibelstudium särskilt anpassat för dig som är 18+.