Ekonomiskt bidrag

Om du är med i en kyrka kan du kolla med ungdomsledaren, prästen, pastorn, ordföranden eller någon annan ansvarig och fråga om det finns bidrag att söka.

Om din kyrka inte kan ge bidrag eller om du vill söka mer kan du kolla med den församling i Svenska Kyrkan som du tillhör. De flesta tillhör en Svenska Kyrkan-församling och vilken just du tillhör beror på var du bor. Fråga dina föräldrar!

Salt riks har också en lägerfond där du kan söka bidrag om du inte får pengar från ovanstående instanser.

 

Om du vill ha hjälp att hitta vägar till ekonomiskt bidrag, ta kontakt med distriktskonsulent Emma Asplund på EFS/Salt Västerbotten. Emma.asplund@efsvasterbotten.se, 070-397 04 21