Ekonomiskt bidrag

Ekonomisk hjälp?
Om du är med i en kyrka eller en EFS-/Salt-förening kan du fråga ordföranden, ungdomsledaren eller någon annan ansvarig om det finns bidrag att söka för att åka på läger. Många satsar mer än gärna på er ungdomar.

Alla tillhör geografiskt sett en församling inom Svenska Kyrkan. Fråga dina föräldrar vilken församling du tillhör och kolla där om de har möjlighet att ge dig ett lägerbidrag. 

Salt riks har även en lägerfond som du kan söka bidrag ifrån om du inte kan få pengar från de två ovanstående förslagen.