För dig med behov av stöd

Alla som vill ska kunna åka på EFS Västerbottens och Salt Västerbottens läger!

Därför försöker vi hitta vägar så att det blir möjligt. Vi vill att alla ska kunna komma på Livskraft oavsett vilken sorts stöd man behöver; fysiska, psykiska eller ekonomiska.

Behov av stöd.
För att du ska trivas så bra som möjligt och för att vi ska kunna ta hand om dig på bästa sätt är det därför viktigt att du tar kontakt med oss, gärna så snart som möjligt.
Telefonnummer och mailadress hittar du under rubriken ”Kontakt”.