Polar

Kul att du har hittat hit! Här kan du hitta info om Livskraft Polar Sommar och Livskraft Polar Nyår – läger för dig som har gått ut åk 8 och uppåt! Vi har börjat planera för LKPS22 och kommer att uppdatera hemsidan under våren.

Vill du vara med som ledare? Kontakta Ellen Lidberg: ellen.lidberg@efs.nu / 0730601552