Sommar

Jag är. . .

 

När Gud möter Mose i den brinnande busken står det: Gud sade: ’Jag är den jag är.
Säg dem att han som heter ’Jag är’ har sänt dig till dem’. (2 Mos 3:14) Jesus säger ofta
”Jag är”om sig själv innan han säger någonting viktigt. ”Jag är” påminner även om
en fråga, nämligen – Vem är jag?
Livskraft – Sommar 2019 kommer därför att handla om just
dessa tre perspektiv:
  • Guds namn
  • Jesu ”Jag är”-ord
  • Vem är jag?

 

Livet är fullt av frågor: – Finns det en Gud? – Varför ska man tro på
Jesus? – Vad vill Jesus med mitt liv?
Mycket kan hända i livet som kan utmana tron på Gud.
Vår förhoppning är att Livskraft Sommar ska vara en plats
där vi kan få ställa våra frågor och där kristna och sökare kan få svar.

 

Välkommen!

7-11 augusti