Ekonomiskt bidrag

Ekonomisk hjälp?

Om du, eller någon du känner, vill åka på lägret men inte har ekonomisk möjlighet till det kontakta Pia Asplund 090-12 58 22, pia.asplund@efsvasterbotten.se eller Erika Löfroth erika.lofroth@efsvasterbotten.se 0910-125 10 så hjälps vi åt att hitta lösningar.

Vi vill att så många som möjligt ska kunna åka på läger. Om du är med i en kyrka eller en EFS-/Salt-förening kan du fråga ordföranden, ungdomsledaren eller någon annan ansvarig om det finns bidrag att söka för att åka på läger. Många satsar mer än gärna på er ungdomar.

Alla tillhör geografiskt sett en församling inom Svenska Kyrkan. Fråga dina föräldrar vilken församling du tillhör och kolla där om de har möjlighet att ge dig ett lägerbidrag. 

Salt riks har även en lägerfond som du kan söka bidrag ifrån om du inte kan få pengar från de två ovanstående förslagen.