Ekonomiskt bidrag

Om du är med i en kyrka eller EFS/Salt-förening kan du fråga ordföranden, ungdomsledaren eller någon annan ansvarig om det finns bidrag att söka för att åka på läger. Många satsar mer än gärna på er ungdomar!

Alla tillhör geografiskt sätt en församling inom Svenska Kyrkan. Fråga dina föräldrar vilken församling du tillhör och kolla där om de har möjlighet att ge dig ett lägerbidrag. 

Om du inte kan få bidrag av ovanstående kan du kontakta det Saltdistrikt du finns med i. 

Även Salt riks har en lägerfond som sista utväg. 50% av lägeravgiften är det som är troligast att du kan få som bidrag. www.salt.efs.nu