Smågrupper

På Livskraft Norr tycker vi att det är viktigt att alla människor blir sedda, får höras och ges en chans att växa. För att göra allt detta möjligt kommer vi under lägret att träffas i smågrupper för att få chans att prata om frågor och tankar som kommer upp under lägret. Framför allt kommer smågrupperna att träffas efter varje bibelstudium för att prata om vad som blev sagt där och vad det kan betyda för just mig.