Gudstjänst

Varje kväll under lägret kommer vi tillsammans att fira gudstjänst. Det kan vara olika vad en gudstjänst innehåller men syftet är att tillsammans tillbe och lovsjunga Gud, och lyssna till vad han vill säga till oss genom sitt ord.

Teman och talare vid kvällsgudstjänsterna 16/17:

Onsdag 28/12 – ”Jag är…” Kristina Eriksson
Torsdag 29/12 – ”Jag är vägen, sanningen och livet” Johan Holmgren
Fredag 30/12 – ”Jag är världens ljus”  Jonas Byström
Lördag 31/12 – ”Jag är levande vatten” Emma Asplund
Söndag 1/1 – ”Jag är med dig alla dagar” Malin Söderstjerna, Johannes Stenberg