Bibelstudier

På Livskraft Norr har vi något som vi kallar för bibelstudier. Det är tillfällen när det ges undervisning utifrån en bibeltext. Det kan exempelvis handla om att ge verktyg för att förstå texten genom att få veta mer om vem som skrivit den, till vem, bakgrund till texten och vilken typ av text det är. Men mest av allt handlar det om vad Gud vill säga till oss idag. Eftersom Bibeln är Guds ord till oss så kan vi lära oss mer om Gud när vi läser Bibeln, och förväntar oss att han ska beröra oss genom ordet.