Gudstjänster

Varje kväll under lägret kommer vi tillsammans att fira gudstjänst. Det kan vara olika vad en gudstjänst innehåller men syftet är att tillsammans tillbe och lovsjunga Gud, och lyssna till vad han vill säga till oss genom sitt ord.